skip to Main Content

Vrijeschool

Het mensbeeld van Rudolf Steiner (1861-1925) vormt de basis voor onze pedagogische aanpak. Deze Oostenrijkse wetenschapper en filosoof is nog steeds een bron van inspiratie voor onze school en vele andere Vrijescholen. “De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken”.

Back To Top