skip to Main Content

Downloads

Klik hier voor het downloaden van onze 2-in-1 schoolgids en jaarkalender.

De schoolgids bevat nog veel meer informatie over onze school, ons team en het Vrijeschoolonderwijs.

In de jaarkalender staan alle schoolvakanties en al bekende geplande activiteiten. Eventuele extra of nieuwe activiteiten vindt u in het activiteitenoverzicht of in de agenda van onze wekelijkse nieuwsbrief.

Het zorgplan is op te vragen bij onze administratie.

Zorg is geen statisch gegeven, de wijze waarop de zorg voor de leerling wordt vorm gegeven, wordt in de school jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In het Zorgplan heeft de school uitgebreid beschreven hoe aan de zorg voor de leerlingen gestalte wordt gegeven. Het zorgplan zal geregeld geactualiseerd worden.

Klik hier voor het downloaden van de uitkomst van de oudertevredenheids enquête 2020.

Back To Top