skip to Main Content

Inrichting onderwijs

We werken volgens vaste structuren en ritmes. Met een sterk en doordacht leerplan zorgen we voor een evenwichtig inhoudelijk onderwijsprogramma. Er is veel aandacht voor rekenen en taal. Dat combineren we met muzieklessen en kunstzinnig onderwijs. Een verbinding met de natuur maakt ons programma compleet. Vrij in Vrijeschool betekent ook dat er geen onderscheid is. Iedereen is welkom ongeacht godsdienstige, sociale of etnische achtergrond. Bij het binnenkomen, voelt u het al. Hier wordt met bezieling geleerd en gecreëerd. Het is een kleine en vooral ook betrokken gemeenschap.

Klasindeling

De school omvat de kleuterklas en zes klassen onderbouw. (Bij de Vrijeschool is de bovenbouw de middelbare school). De klassen bestaan uit de volgende  combinaties:

  • Kleuterklas (leerjaar 1 en 2)
  • Klas 1-2
  • Klas 3-4
  • Klas 5-6

Schooltijden

De lessen beginnen om 8.20 uur. We werken met een continurooster. In de middagpauze eten de kinderen samen en gaan daarna buiten spelen. In de praktijk blijkt dat goed te werken, ook voor de ouders. De jonge kinderen hebben veelal tot 12.50 uur les en de oudere leerlingen tot 14.30 uur.

Vaklessen

De lessen die worden gegeven door onze vakleerkrachten volgen soms een andere groeps- of klassenindeling. Vaklessen zijn muziek, schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren, handwerken, handvaardigheid en bewegingsvakken. In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook tuinbouwlessen, omgaan met de computer. Er is koorklas en een schoolorkest. De leerlingen starten jong met het leren van een vreemde taal. Vanaf klas 1 wordt Engels gegeven. Meer exacte informatie vindt u in de schoolgids.

Periodeonderwijs

Iedere dag zijn de eerste twee uren in alle klassen bestemd voor een hoofdvak. Dan werken we drie of vier weken achter elkaar in die uren aan dit ene vak. Daarom heet het “periodeonderwijs”. Er wordt individueel, in groepen of klassikaal gewerkt. Kunstzinnige invulling en expressie zijn hierbij belangrijk. De leerstof brengt een verdieping van de lesstof en sluit aan bij de leeftijdsfase van het kind. . Waarom periodeonderwijs? Na elke inademing volgt een uitademing. Als je iets tot je hebt genomen heeft het tijd nodig om verteerd te worden, c.q. eigen gemaakt te worden.

Taal en rekenen

Deze twee vakken zijn niet alleen een hoofdvak, maar komen daarnaast ook in het reguliere rooster terug. Voor alle vakken geldt dat we naar een groter geheel kijken. Bijvoorbeeld: Taal is meer dan lezen, spellen en grammatica. Het is ook muziek, luisteren en ritme.

Extra Zorg

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling bieden wij extra begeleiding. Wij hebben een Intern Begeleider en een Remedial Teacher.

Bovengemiddeld

Het Vrijeschool onderwijs “werkt” voor alle kinderen. Er is een goede aansluiting op alle soorten vervolgonderwijs. Net als elke basisschool moeten we voldoen aan de normen van de inspectie. Wij zien dat 60% van de kinderen doorstromen naar Havo/VWO. Dat is 26 % hoger dan het landelijk gemiddelde.

Back To Top