skip to Main Content

O

Onze school

Kom met ons mee. Wij leiden u graag even rond op dit levendige plekje in Oldenzaal. Er is hier veel te leren én te beleven. Op de Zevenster kijken we anders naar leren en opgroeien. Natuurlijk sluit het onderwijs aan op het voortgezet onderwijs in de regio en voldoen we aan landelijke normen voor basisscholen.

Maar er is meer…

Met de route die we volgen wordt elk kind uitgedaagd om te leren en zich te ontwikkelen tot een evenwichtig mens. Aangeraakt worden in hoofd, hart en handen, is meer dan een gezegde. Elke dag komt dit tot uitdrukking in ons lesprogramma en de wijze waarop wij met de kinderen omgaan.

Visie

De Zevenster staat voor antroposofisch geïnspireerd onderwijs dat op duurzame wijze wordt ingevuld. We leren kinderen zelf betekenis en richting te geven aan hun leven. Zodat ze uitgroeien tot individuen, die hun plek vinden in de wereld en een bijdrage leveren deze vorm te geven.

De vrijeschool wil dat kinderen deze kunnen ontdekken en ontwikkelen. Op de Zevenster werken we daarom zowel aan de cognitieve kennis van kinderen als aan de ontplooiing van hun creativiteit en sociale vaardigheden. Zo leren kinderen hun hoofd (denken) te gebruiken, alsook hun hart (voelen) en handen (willen).

Brede persoonlijkheidsvorming

Onderwijs gaat verder dan alleen goed leren lezen of rekenen.

Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de sociale gemeenschap. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. Onze school wil dat het kind deze kan ontdekken en ontwikkelen. Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in cognitiviteit, inventiviteit, originaliteit en creativiteit. Ook ons aanbod van kunstzinnige vakken als schilderen, handenarbeid, handwerken, muziek en toneel is hierop gericht.

Back To Top

De data van de meivakantie 2021 zijn gewijzigd!

Onder de tab 'nieuws' vindt u de nieuwe data. Of klik hier voor meer informatie.