skip to Main Content

Team en bestuur

Het team

Ons team bestaat uit klassenleerkrachten, interne begeleiding, vakleerkrachten, ondersteunende medewerkers en de schoolleider. De kracht van dit team is dat het bestaat uit betrokken personen, deels jong en deels met veel ervaring, die zich duurzaam verbonden voelen met de school.

Daarnaast biedt onze school ruimte als leerplek voor toekomstige (Vrijeschool)leerkrachten door het verzorgen van stageplaatsen die aansluiten bij de opleiding tot docent in het basisonderwijs.

Ellen Siemerink

Kleuterleerkracht  

ma, di, woe, do, vr

Karin Hanterink

Kleuterleerkracht

ma, di, woe, do, vr

Els Vloedbeld

Leerkracht klas 1-2 ma, di

Leerkracht 5-6 do, vr

 Ilse van den Brand

Leerkracht klas 1-2

woe, do, vr

Harmen Lucas

Leerkracht klas 3-4

ma, di, woe, do, vr

Peter Wegman 

 Leerkracht klas 5-6

ma, di, woe

Daisy Seghers

Vakleerkracht gym

woe, do

Yvon Velthuijsen

Handwerkjuf

ma, di

Ilse Beekman

Onderwijs ondersteuner

ma, di, do, vr

Gerda Stals

Intern Begeleider

wisselend ma, di, woe, do

Rosa Egberink

Administratie

di, woe

Gerard Siemerink

Conciërge

ma, di, woe, do, vr

Féminique Mulder

Directeur

ma, woe, do

Medenzeggenschapsraad

Volgens de wettelijke bepaling ( wet medezeggenschap onderwijs 1992) dient iedere onderwijsinstelling te beschikken over een instantie waarde inspraak van personeel en ouders van de school gewaarborgd is. De medezeggenschapsraad van de Zevenster (MR) bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Deze gekozen raad heeft advies- of instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen van de school. Een aantal keren per jaar komt de medezeggenschapsraad bijeen om te vergaderen. Dit zijn vrij toegankelijke vergaderingen die door iedereen (als toeschouwer) mag worden bijgewoond. Het wordt wel op prijs gesteld als u dit voorafgaand van een vergadering meldt bij de voorzitter.

Meer informatie kunt u opvragen bij de administratie of mailen naar mr@vrijeschoololdenzaal.nl.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen behandelen alle bij hen aangemelde incidenten die te maken hebben met ongewenste gedragingen van anderen, waardoor het gevoel van veiligheid van de klager wordt aangetast. Ongewenst gedrag kan zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digitale aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, (homo/hetro/pedo)seksueel getinte opmerkingen en gedragingen. Iedere school heeft als eerste aanspreekpunt een intern vertrouwenspersoon aangesteld. 

Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn aan school en dus niet de privésfeer betreffen. De klager is een leerling, een medewerker of een ouder/verzorger van een leerling van de school 

Het incident moet zich afgespeeld hebben tussen personen aan of met de school verbonden en kan niet gaan over de schoolorganisatie.  

Het bestuur

Athena is een stichting die vijftien Vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigd. Naast veertien basisscholen is er een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). De stichting biedt ondersteuning aan de aangesloten Vrijescholen en zet zich daarnaast in om het Vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen.

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep.

Bekijk hier het filmpje wat gemaakt is door de Stichting over het Vrijeschoolonderwijs binnen de aangesloten scholen van Athena.

Stichting Vrijescholen Athena

Postbus 749
7400 AS Deventer

Bezoekadres:
Hofstraat 8
7411 PD Deventer

Telefoon:
0570 612 459                                                                                                         
E-mail:
secretariaat@vsathena.nl

Back To Top