skip to Main Content

Aanmelden nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op De Zevenster? Of komt u liever eerst even de sfeer proeven? U kunt het best contact opnemen met onze administratie.

Zij is op dinsdag en woensdag per mail en telefonisch op 0541-521050 bereikbaar en de overige dagen van de week per mail via administratie@vrijeschoololdenzaal.nl.

Aanmeldprocedure kleuters:

Als u geïnteresseerd bent in onze school kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Deze afspraak wordt veelal gepland met de leerkracht van de kleuterklas. Zij kan u veel vertellen over onze vorm van onderwijs en de start van jonge kinderen op school. Wij verzoeken ouders, kennismakingsgesprekken zo veel mogelijk onder schooltijd in te plannen. Zo krijgt u tijdens de rondleiding een goed beeld van de klassen en de (fijne) sfeer in het gebouw.

Tijdens dit gesprek, of tijdens of na een eventueel tweede gesprek kunt u aangeven of u uw kind wilt inschrijven.

Kinderen mogen vanaf het vierde levensjaar starten op de basisschool en zijn vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. Het is gebruikelijk het kind met 4 jaar al te laten starten op school. Op deze manier bereiden ze zich goed voor op de hogere klassen die daarop volgen.

Momenteel zijn er géén plaatsen meer beschikbaar in de huidige kleuterklas. We zijn helaas genoodzaakt een wachtlijst te hanteren.

Voor aanvang van een gemaakte afspraak, raden wij ouders aan onze schoolgids even door te nemen. Indien er naar aanleiding hiervan vragen zijn, kunt u deze stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Aanmeldprocedure zij-instromers:

Om verschillende redenen komt het soms voor dat kinderen gedurende hun basisschoolperiode veranderen van basisschool. Ook hiervoor kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken om te kijken of de Zevenster een passende plek is voor uw kind(eren). De afspraak zal gepland worden met een leerkracht en indien nodig met de intern begeleider van onze school.

Bij zij-instromers gaan wij met ouders in gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren), of er een speciale zorgvraag is en of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft. Hiervoor wordt ook altijd contact opgenomen met de leerkracht van de school waar het kind vandaan komt. Ook wordt er besproken hoe de overgang naar de nieuwe school het best kan worden vormgegeven.

Voor aanvang van een gemaakte afspraak, raden wij ouders aan onze schoolgids even door te nemen. Indien er naar aanleiding hiervan vragen zijn, kunt u deze stellen tijdens het kennismakingsgesprek.

Back To Top