skip to Main Content

Wat is de Vrijeschool?

De Zevenster is een van de bijna honderd vrijescholen in Nederland. Wereldwijd zijn er ruim duizend vrijescholen. Het predicaat ‘vrij’ betekent twee dingen: 

– Het streven naar vrijheid van de inrichting van het onderwijs (oorspronkelijk waren de scholen vrij van staatsbemoeienis, maar daarmee ook zonder bekostiging door het Rijk); 

– Het bewust opvoeden van kinderen tot vrije, onafhankelijke mensen. 

De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op het gedachtengoed van de antroposofie, zoals dat is ontwikkeld en beschreven door Rudolf Steiner (1861-1925). De eerste vrijeschool werd in 1919 in Stuttgart opgericht voor de kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria sigarettenfabriek. 

Opvoeden in vrijheid betekent niet dat kinderen alles mogen en niets moeten. Dat zou geen opvoeden zijn. Het betekent wel dat we het kind helpen zich bewust te worden van zijn levensmotief, zijn vermogens en zijn wil. “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik”, zijn de uitgangspunten van het onderwijs. Wanneer het kind in zijn schoolperiode een voorlopig antwoord vindt op deze vraag, kan het als jongvolwassene stevig met beide benen in de wereld staan. Leerlingen van de vrijeschool worden voorbereid om als zelfstandige mensen volwaardig en creatief deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst.  

“De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken”

(vrij naar Rudolf Steiner)

Op onze pagina met veelgestelde vragen geven wij antwoord op de meest voorkomende vragen over Vrijeschoolonderwijs.

Back To Top